Välkommen till Alecta.

Alecta är en betydande fastighetsägare i Sverige. Fastighetsinnehavet står för en betydande del av Alectas mer direkta miljöpåverkan. Det kan gälla energiförbrukning, materialanvändning och avfallshantering.
Alecta är medlem i Sweden Green Building Council som driver hållbarhetsarbete inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi sätter och följer regelbundet upp miljömål för våra externa fastighetsförvaltare och de entreprenader vi deltar i. Dessutom ställs miljökrav vid upphandlingar av drifts- och underhållsarbete. En miljöansvarig utses för respektive uppdrag och specifika mål bestäms i en särskild miljöhandlingsplan. Planen, som kontinuerligt följs upp och revideras, innehåller mål som exempelvis krav på specifika materialval vid entreprenader eller energireduceringsmål för enskilda fastigheter.

Adress:
102 49 Stockholm
Telefon:
Växel: 08-441 60 00

www.alecta.se