PARKERING
Svårt att hitta parkeringsplats? Det finns gott om parkeringsplatser bara ett stenkast från de mest centrala butiksgatorna. Där kan även taxan vara lägre.

 

PARKERINGSHUS
Grand Central
Rosengatan 4
Öppettider 06.00-21.00

Parkeringar finns runt om på gatorna i centrala Sundbyberg. Avgifterna skiljer sig på de olika gatorna. Läs noga vid varje skyltanvisning.

Parkering på Sturegatan.
Vardagar fr.o.m. klockan 16.00 samt under helger.
På de tre högra sträckorna av Sturegatan (sett i körriktningen), 
Vardagar 06.00-16.00 gäller bestämmelserna för lastzon
Parkering 16.00-19.00 parkeringsavgift erläggs.
(
Automat finns på andra sidan gatan).
Parkeringsförbud råder på fredagar 00.00-06.00 (gatustädning).
Under helgerna är parkeringen gratis.

OBS! Kör upp bilen helt och hållet på det upphöjda partiet så att din bil inte hindrar bussarna.
Länk till övriga parkeringplatser i Centrala Sundbyberg