Allmän information

Om olyckan är framme.
Händer en olycka och du behöver akut sjukhjälp ring:
112

Hjärtstartare finns hos:
Handelsbanken,
Landsvägen 157
Hemköp, Sturegatan 5
ICA Supermarket, Landsvägen
7-Eleven, Hörnet Järnvägsgatan/ Stationsgatan.

Uthyrning av lokaler:
Kontakta någon av fastighetsägarna, se under rubrik fastighetsägare.

Renhållning mm gator och torg
Ansvarig för underhåll är Sundbybergs stad.