Välkommen till AMF Fastigheter

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med knappt 40 fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Vi äger, utvecklar och förvaltar kontor och handelsplatser för framtiden.

Adress:
113 88 Stockholm
Telefon:
Växel 08-696 31 00


www.amffastigheter.se