Välkommen till NREP

Nrep är en ledande fastighetsinvesterare som har åtagit sig att driva på verklig förändring i branschen för att gynna människor och vår planet. Med ett holistiskt och långsiktigt tillvägagångssätt investerar Nrep i olika fastighetssegmentet med tyngdpunkt inom bostäder, logistik, samhällsfastigheter och kontor. Nrep är erkänt för sin förmåga att omforma den byggda miljön, inklusive flera storskaliga stadsdelsutvecklingsprojekt. Bolaget förvaltar 8 miljoner kvadratmeter fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen och Tyskland – med fler än 400 anställda över hela Europa som arbetar för att minska koldioxidutsläppen i fastighetsportföljen till 2028. Nrep är en del av Urban Partners. Läs mer på nrep.se.

Hemsida:
www.nrep.se