Siluett Köpstråk Sundbyberg

Välkommen till Veidekke.

Veidekke är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. Vi betraktar samtliga skandinaviska länder som vår hemmamarknad och närvaron i hela Skandinavien gör det möjligt för oss att flytta kapacitet och kompetens över landsgränser, dit behovet och tillväxten för tillfället är som störst.

Adress:
Box 1503
172 29 Sundbyberg
Telefon:
08-445 19 26

www.veidekke.se