Siluett Köpstråk Sundbyberg

Välkommen till Frälsningsarmén i Sundbyberg!

Frälsningsarmén är en internationell rörelse, ett evangeliskt trossamfund inom den universella kyrkan. Vårt budskap har sin grund i Bibeln. Vår tjänst har sin källa i kärleken till Gud. Vårt uppdrag är att förkunna evangelium om Jesus Kristus och utan åtskillnad möta mänskliga behov i hans namn.

1865 uppkom Frälsningsarmén mitt i slummen; i fattigdomens och missbrukets misär i London av predikanten William Booth. Ute på gator och torg har alltsedan dess Frälsningsarméns soldater arbetat under devisen "soppa, tvål och frälsning".

Frälsningsarmén har funnits i Sundbyberg sedan 1 dec 1889. Vi har funnits på Bangatan 1 sedan 1933. Vill du stötta vårt arbete kan du ge en gåva via plusgiro 85468-7 (skriv gärna inom vilket område du vill att gåvan ska användas till)

I vår verksamhet finns gudstjänsten och kårens gemenskap som grund. Från den gemenskapen och visionen "Sök din stads bästa" finns bland annat träff för daglediga och Café Ettan. Vårt mötesprogram hittar du på Kyrktorget eller på vår hemsida.
 
FRÄLSNINGSARMÉN SUNDBYBERG
Tel 08-28 14 41 (kåren)     08-28 36 02 (sociala arbetet, telefontid måndagar 10-11)

Plusgiro 854 68-7 Frälsningsarmén Sundbyberg

Döv och synskadeexpeditionen: Tel. 08-522 089 22

Adress:
Bangatan 1
Telefon:
08-28 14 41, 08-28 36 02
Mailadress:
sundbyberg@fralsningsarmen.se