Välkommen till Janne Sandahl Consulting!

JanneSandahlConsulting hette förut Nordplangruppen AB, som var nära knutet till Nordplan AB. Nordplan AB grundades av Janne Sandahl och Carl-Henrik Henrikson. Det var på Nordplan som Janne tillsammans med Rolf H Reimers, Jocke Sandahl och Lisa Lagerén utvecklade de mest rättvisande svenska marknadsanalysmodellerna för detaljhandel, t ex TYSK, och de praktiska arbetsverktygen för stadskärne-, parkerings- och köpcentrumanalys, t ex Kolla Läget.

JanneSandahlConsultings huvudman är Janne Sandahl. Janne är tekn dr i trafik och stadsbyggnad och har varit professor i Trafikplanering och Centrumfunktion vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm) och IHH (Internationella Handelshögskolan i Jönköping). Han var en av grundarna av föreningen Svenska Stadskärnor.

Janne växte yrkesmässigt upp inom konsumentkooperationen och har drivit konsultverksamhet sedan 1970 och i den egenskapen arbetat över hela Sverige och på många platser utomlands.

JanneSandahl Consulting samverkar med konsultföretagen RSD och Niras. JanneSandahl Consulting erbjuder också egna, direkta konsulttjänster.

Adress:
Grönviksvägen 195,
16776 Bromma
Telefon:
070-743 63 78
Mailadress:
janne@jannesandahl.se