Välkommen till Lions Club Sundbyberg

Lions Club är en internationell hjälporganisation, i vilken ca 1,3 miljoner människor i 200 länder arbetar. Föreningen är politiskt och religiöst helt obunden. Naturligtvis sker mycket av hjälparbetet i utvecklingsländerna, där behovet är störst, men Lions hjälper också till på andra ställen via sina lokala representanter. Till skillnad från många andra hjälporganisationer tar Lions inte ut några administrativa kostnader, då allt arbete utförs ideellt av medlemmarna. Som Lionsmedlem betalar man en årsavgift för att vara med i organisationen och dessa avgifter täcker våra administrativa kostnader. Alla insamlade medel går alltså oavkortat tillbaka till hjälpverksamheten.

Om du vill veta mer om Lions internationella arbete, så logga in på: www.lions.se.

Vår lokalklubb i Sundbyberg har idag 35 medlemmar. Vi deltar naturligtsvis i många av Lions internationella projekt men stöttar lokala aktiviteter i Sundbyberg, där det finns ett klart hjälpbehov.

Vi är medlemmar i och samarbetar med Stadskärneföreningen Köpstråk Sundbyberg i samband med flera större, årligen återkommande evenemang i staden, bl.a. Vårmarknad, Kräft- och surströmmingsskiva samt Julmarknad.

Funderar du på att bli medlem? Kontakta i så fall någon av följande personer: Jurek Garabedian, 070-629 20 24, Håkan Meijer, 072-521 80 20, Bengt Millstedt 070-254 88 95. Du kan även lämna ett meddelande via vår Facebook-sida eller via mailadressen ovan så kontaktar vi dig.

Adress:
Bergaliden 2
Telefon:
070 - 2548895
(Bengt Millstedt)
Mailadress:
bengt.millstedt@telia.com