Välkommen till Svenska kyrkan i Sundbyberg.

Sundbyberg erbjuder många spännande mötesplater, där kyrkan är en av dem. Här bor drygt 44 000 personer och Svenska kyrkan i Sundbyberg har cirka 22 000 medlemmar. I församlingen finns två kyrkor: Sundbybergs kyrka och Duvbo kyrka. På Sundbybergs begravningsplats finns även Lötsjökapellet.

Församlingen är en del av Svenska kyrkan som är en öppen, demokratisk folkkyrka med cirka 6,7 miljoner medlemmar i de cirka 2 000 församlingarna över hela landet.

Öppettider:
Församlingshuset
Prästgårdsgatan 11
Måndag-fredag 09.00-16.00 (ringklocka)
 
Sundbybergs kyrka
Rosengatan 15
Måndag-fredag 09.00-15.00

Adress:
Församlingshuset (besöksadress)
Prästgårdsgatan 11
 
Sundbybergs kyrka
Rosengatan 15